การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสำคัญหรือไม่ จำเป็นมากน้อยแค่ไหน โดยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน คือ การทดสอบ การศึกษาค้นคว้า เพื่อหาข้อมูล นำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือเพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจในด้านการผลิต หรือแม้แต่การซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

ถ้าถามว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน มีความสำคัญไหม ตอบได้เลยว่ามีความสำคัญมาก โดยผู้ประกอบการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกๆ ปี โดยที่การตรวจตรวจสอบและการรับรองดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานด้วย

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรายละเอียดที่ควรตรวจสอบ

  • ทำการตรวจสอบหม้อแปลง
  • ตรวจเช็คแผนวงจรไฟฟ้า
  • ตรวจสอบตู้เมนและตู้ไฟฟ้าย่อย
  • ทำการตรวจสอบสายเมนไฟฟ้า เข้า-ออก จากหม้อแปลง และตู้เมนไฟฟ้าหรือตู้ย่อยไฟฟ้าทั้งหมด ตรวจสอบสภาพการใช้งานปัจจุบันว่ามีความปลอดภัยและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานหรือไม่
  • ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • ตรวจสอบระบบต่อลงดิน ทั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและระบบไฟฟ้าแรงดันสูง โดยตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดทดสอบความต้านทานดิน ในกรณีที่ต้องการหาค่าโอห์ม
  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม โดยเป็นไปตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานในด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิต เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา สนับสนุนกระบวนการผลิตให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเพื่อให้ระบบไฟฟ้าต่างๆ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น รวมไปถึงสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยการตรวจสอบสภาพว่ามีร่องรอยการเสื่อมสภาพหรือไม่ สำหรับการตรวจสอบสภาพ มีด้วยกันสองแบบ ได้แก่ การตรวจสอบด้วยสายตาและการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัด ตลอดจนการวิเคราะห์ค่าที่ได้ด้วย

ทั้งหมดนี้ เชื่อว่าคงไขข้อสงสัยได้แล้วว่า การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีความสำคัญหรือไม่ มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่แค่เรื่องของข้อกฎหมาย แต่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย ผลดีที่ตามมาคือกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น แถมยังช่วยลดต้นทุนได้ด้วย แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานต้องมีกระบวนการ หรือมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างถูกต้องและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น