เครื่องวัดฝุ่นพกพามีประสิทธิภาพในการวัดค่าฝุ่นคลาดเคลื่อนจริงหรือ?

เครื่องวัดฝุ่นพกพา
May 5, 2020 0 Comments

ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักของคนเมืองเป็นอย่างมาก ทำให้ฝุ่นละอองที่มีปริมาณมากเกินขนาดในชั้นบรรยากาศส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิตได้มากกว่าที่คิด เช่น มลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ อนุภาค ละอองธุลี ผลกระทบของมลพิษทางอากาศเกิดผลเสียหลายอย่าง ทั้งทางตรงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และทางอ้อมซึ่งได้แก่ ทำให้เกิดการบดบังแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังพื้นโลก หรือการทำลายทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆปัญหานี้เองที่ส่งผลให้ทางทีมวิจัยได้เล็งเห็นถึงการได้มาซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศ ในแบบที่มีความแม่นยำ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้เพื่อสื่อสารว่าอากาศมีมลภาวะแค่ไหน เมื่อ AQI มีค่าสูงขึ้น ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจะยิ่งสูงขึ้น มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ดัชนีคุณภาพอากาศนี้ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทำให้เครื่องวัดฝุ่นพกพาเหมาะกับการใช้งานในตัวบุคคลเป็นอย่างมาก  ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังมีการถกเถียงกันในวงกว้างเกี่ยวกับเครื่องวัดฝุ่นพกพาที่มีขายกันทั่วไปตามท้องตลาดนั้น ว่าตัวอุปกรณ์มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่? สามารถวัดค่าฝุ่นได้เที่ยงตรงมากน้อยเพียงใด? แต่ละชนิดก็มักจะมีจุดอ่อนของระบบที่ต่างกันออกไป เราต้องคอยตรวจสอบไปถึงทิศทางว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ซื้อมาใช้นั้น มีจุดอ่อนที่จะเกิด Error ไปในทิศทางไหนบ้าง เพราะอาจจะด้วยรูปทรงทีมีขนาดเล็ก ทำให้ตัวอุปกรณ์ที่ใช้อาจจะลดประสิทธิภาพในการวัดค่าฝุ่นอาจที่การคลาดเคลื่อนไปบ้างเหมือนกัน ตัวเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กอาจจะถูกรบกวนได้โดยง่าย แต่มันก็ยังพอเชื่อถือได้ในเรื่องของเชิงปริมาณ หากเทียบกับเครื่องวัดฝุ่นที่ใช้ตามองค์กรขนาดใหญ่ เพราะด้วยมาตรฐานของตัวเครื่องเองและกระบวนการวัดค่าจึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก  …